Tiedelelut

Lapset oppivat leikkimällä ja ovat luonnostaan uteliaita tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia asioita. Tiedelelut kannustavat lapsia omaehtoiseen ajatteluun ja kokeiluun samalla opettaen lapsia ymmärtämään toiminnan ja lopputuloksen välistä suhdetta.